top of page
Several Open Books

Kirjallisuusterapia auttaa sekä haasteissa että hyvinvoinnin vahvistamisessa. Kirjoittaminen auttaa selventämään omaa mieltä, ja kirjoittamalla voi saada uutta tietoa itsestään. Kirjoittaminen lisää siis ymmärrystä omista sekä ympärillä tapahtuvista asioista. Kun selvität ensin itsellesi mitä ajattelet, niin kommunikaatiokykysi myös paranee.

 

Kirjoittaminen voi antaa myös toivoa vaikeissa tilanteissa.

 

Kirjallisuusterapiassa pyrkimyksenä ei ole luoda taidetta, vaikka sitäkin saattaa syntyä. Pääasiallinen tavoite on lisätä omaa itseymmärrystä ja itseilmaisua.

Kirjoittamalla voi myös lisätä luovuutta, arjen keskellä uudet ideat ovat aika usein tervetulleita.

 

Kirjoittaminen voi olla terapeuttista, vaikka sitä ei edes itse tiedostaisi. 

bottom of page