top of page

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia/kertaterapia

Hengitysterapia

Ratkaisu-keskeinen lyhytterapia & kertaterapia

Hengitysterapia

Terapiassa ei tarvitse käydä montaa vuotta tai edes montaa kertaa!

 

Meissä jokaisessa on itsessään se lopullinen tieto ja vastaus kaikkeen. Joskus se vaatii aikaa ja vähän haastamistakin, mutta ennen kaikkea oikeanlaisia kysymyksiä ja sparrausta. 

 

Jokaisella on itsessään tietoa omista mieltymyksistään, haluistaan ja toiveistaan. Ajatukset kuitenkin saattavat muuttua, ympäristö vaikuttaa niin läheisineen kuin medioista tuleva tulva. 

Tieto omista haaveista ja tuntemuksista voi olla piilossa ja sitä oikeanlaista vastausta voi välillä olla vaikea tunnistaa. 

 

Yleisin terapiassakäyntimäärä on yllättäen yksi käyntikerta. Se yllättää monet, koska monella terapiakäynnit saattavat kestää jopa useamman vuoden. Mutta ei kaikilla. Terapiaan mennään kaikenlaisten haasteiden ja kysymysten kanssa, ja jo yhdellä kerralla asiakas voi löytää vastauksen,  ja näin ollen yksi käynti riittää. Joskus voi olla tarpeen vain saada vahvistus jo omalle tietämiselle ja suunnitelmalle. Olalle taputus ja kannustus. 

 

Kun ihminen haluaa muutosta elämäänsä (joku asiahan on mietinnän alla kun terapiaan tullaan), niin istunnon aikanahan se muutos ei tapahdu. Se tapahtuu oikeassa elämässä. Terapeutti ei voi sitä muutosta tehdä. Mutta kannustaminen, kyseleminen ja toivon luominen on terapeutin tehtävä. Joskus terapeutin kysymykset voi saada myös asiakkaan huomaamaan, että hänen toiveensa tai tavoitteensa ei ole realistinen. Ja näin ollen saada asiakas tavoittelemaan tai lähtemään kohti jotain muuta suuntaa. 

Jos sinulla on haaste/ongelma/päämäärä/aikomus/suunnitelma/suunta tai toive jostain muutoksesta, 

niin ohjaan mielelläni sinua kertaterapiamallin mukaan ja todennäköisesti saat apua jo yhdestä tapaamiskerrasta. Eikä siis hätää, jos et saa, niin tavataan uudestaan tai vaikka kokonaan uuden haasteen kanssa! 

Hengitysterapiassa tutkailemme asiakkaan hengitystä ja aistitaan mitä itsessä tapahtuu. Työskentelytapana on psykofyysinen hengitysterapia eli ihminen nähdään kokonaisuutena: fyysisyydellä,  psyykkisyydellä ja sosialisuudella on vahva yhteys. Ymmärretään että monet fysiologiset vaivat johtuvat psyykkisistä tekijöistä.  Harjoitukset ovat yksilö- ja pariharjoituksia (jos ryhmätapaaminen), harjoituksissa tarkoituksena etsiä oma yksilöllinen hengitysrytmi ja näin lisätä omaa hyvinvointia.

Oletko kiinnostunut tapaamaan?

Otan vastaan asiakkaita  etäyhteyksillä ja  lähitapaamisessa.

Tapaaminen 60 min 70 €.

Tel: 040-5761590

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Thanks for submitting!

bottom of page